Direct aanmelden

Algemene voorwaarden

Alle gebruikers van de website Nederland Mobiel - B2B worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hieronder omschreven voorwaarden. Nederland Mobiel - B2B behoudt zich het recht voor tot een gehele of gedeeltelijke aanpassing van deze voorwaarden. Raadpleeg daarom deze voorwaarden regelmatig zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Voorwaarden voor gebruik van Nederland Mobiel - B2B

Alle informatie op de website van Nederland Mobiel - B2B wordt met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Alle aanbiedingen op de website worden door derden geplaatst. Nederland Mobiel - B2B sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van aanbiedingen en eventuele gevolgen van door de informatie ontstane transacties uit. Ook behouden wij ons het recht voor, om zonder opgaaf van reden adverteerders en /of geadverteerde voertuigen te weigeren of te verwijderen.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving en inhoud van b2b.nederlandmobiel.nl, waaronder afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Nederland Mobiel - B2B en worden uitdrukkelijk voorbehouden aan Nederland Mobiel - B2B. Hiervan uitgesloten zijn slechts teksten aangeleverd of geplaatst door derden. Het is niet toegestaan om enige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopiŽren en/of verspreiden in welke vorm dan ook, met uitzondering van het strikt persoonlijke niet-commerciŽle gebruik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden en/of het gebruik van Nederland Mobiel - B2B worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

Contractduur

Uw jaarcontract wordt automatisch verlengd met ťťn jaar. Tenzij u uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk kenbaar maakt dat u niet meer wilt deelnemen voor een volgende periode.